,,Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: "Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”. Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?" A liczny tłum chętnie Go słuchał." Mk 12, 35-37 Rozważanie dzisiejszej perykopy spróbujmy zacząć od końca: “A wielki tłum chętnie Go słuchał” (Mk 12, 37b). W moim byciu ze Słowem jest tak, że są momenty, kiedy niełatwo jest trwać w skupieniu przed otwartą Księgą, bo pojawią się myśli, że...

czytaj dalej