Siostry Kapucynki

Najświętszego Serca Jezusa

Zadbaj o serce

Serce Jezusa – Źródło Życia

Serce Jezusa pozostaje zawsze otwarte, abyśmy mogli czerpać z niego miłość miłosierną i obdarzać ją najuboższych. Czasem tych najuboższych mamy bardzo blisko, czasem jesteśmy nimi my sami.

Wpatruj się w Serce Jezusa, aby zadbać o swoje serce. Zatrzymaj się. Posłuchaj. Poczytaj.

to wszystko pomaga nam formować serce.

Miłość, dobroć, piękno rodzą się w sercu. Zadbaj o nie, by coraz piękniej przeżywać życie.

Zadbanie o serce wymaga delikatności i czasu. Nie da się tego zrobić szybko i raz na zawsze. Nieustannie trzeba badać swoje serce i pozwalać Jezusowi, by je kształtował. Trzeba znajdować chwilę zatrzymania i podejmować refleksje nad tym gdzie jestem i dokąd zmierzam. W formowaniu serca oprócz łaski, pomaga nam codzienna adoracja, modlitwa, słuchanie Słowa Bożego lektura duchowa, rozmowa.

Zapraszamy Was do odwiedzania zakładki: Zadbaj o serce, w której będą pojawiały się medytacje, rozważania, świadectwa, które mogą stać się dla kogoś inspiracją do piękniejszego życia, zanurzonego w pełnym miłości Sercu Boga. Do życia czerpiącego miłosierną miłość Ojca i przekazującego go najbardziej potrzebującym.

Słowo i Serce #4

Słowo i Serce #4

(Mt 18, 1-5.10) ,,W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» 2 On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: 3 «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak...

Słowo i Serce #3

Słowo i Serce #3

(Łk 5, 33-39) 33 Wówczas oni rzekli do Niego: «Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją». 34 Jezus rzekł do nich: «Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? 35 Lecz...

Słowo i Serce #2

Słowo i Serce #2

(Mt 16, 24-28) 24 Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 25 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.26 Cóż...

Rozważania Sercowe

Rozważania Sercowe

(J 20, 24-29) 24 Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 25 Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w...

Rozważania do medytacji

Słowo i Serce #4

(Mt 18, 1-5.10) ,,W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» 2 On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: 3 «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 4 Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. 5 I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. 10 Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w...

czytaj dalej

Skrzynka intencji