Siostry Kapucynki

Najświętszego Serca Jezusa

Zadbaj o serce

Serce Jezusa – Źródło Życia

Serce Jezusa pozostaje zawsze otwarte, abyśmy mogli czerpać z niego miłość miłosierną i obdarzać ją najuboższych. Czasem tych najuboższych mamy bardzo blisko, czasem jesteśmy nimi my sami.

Wpatruj się w Serce Jezusa, aby zadbać o swoje serce. Zatrzymaj się. Posłuchaj. Poczytaj.

to wszystko pomaga nam formować serce.

Miłość, dobroć, piękno rodzą się w sercu. Zadbaj o nie, by coraz piękniej przeżywać życie.

Zadbanie o serce wymaga delikatności i czasu. Nie da się tego zrobić szybko i raz na zawsze. Nieustannie trzeba badać swoje serce i pozwalać Jezusowi, by je kształtował. Trzeba znajdować chwilę zatrzymania i podejmować refleksje nad tym gdzie jestem i dokąd zmierzam. W formowaniu serca oprócz łaski, pomaga nam codzienna adoracja, modlitwa, słuchanie Słowa Bożego lektura duchowa, rozmowa.

Zapraszamy Was do odwiedzania zakładki: Zadbaj o serce, w której będą pojawiały się medytacje, rozważania, świadectwa, które mogą stać się dla kogoś inspiracją do piękniejszego życia, zanurzonego w pełnym miłości Sercu Boga. Do życia czerpiącego miłosierną miłość Ojca i przekazującego go najbardziej potrzebującym.

Słowo i Serce #11

Słowo i Serce #11

Twoje Słowo… Towarzyszy mi od zawsze. To z Niego i przez Nie się stałam. Mówisz do mnie więc jestem. Chcę Cię słuchać. Siadam więc w ciszy i nastawiam serca… Otwórz mi je, uczyń je czułym tak aby nie pomyliło Twojego Głosu z tysiącem innych nawoływań. Do Twojego Słowa...

Słowo i Serce #10

Słowo i Serce #10

Spodobało się Bogu rozmawiać z człowiekiem. Bóg komunikuje się ze mną przez Słowo. Zanim się nad Nim pochylę, wyciszę się przez chwilę, zatrzymam, oddalę od siebie chęć przeczytania tego Słowa pobieżnie, „po łebkach”. Zapragnę wziąć to Słowo na poważnie, na serio....

Słowo i Serce #09

Słowo i Serce #09

Kol 1,15-20 115 On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia*, 16 bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze*....

Słowo i Serce. Przemienienie Pańskie

Słowo i Serce. Przemienienie Pańskie

„Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła — płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy...

Słowo i Serce #13

Słowo i Serce #13

,,Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego...

Słowo i Serce

Słowo i Serce

,,Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: "Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”. Sam Dawid nazywa Go...

Majowe Słowo i Serce

Majowe Słowo i Serce

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam...

Słowo i Serce w Wielki Piątek

Słowo i Serce w Wielki Piątek

Po dziewięciu Pierwszych Piątkach miesiąca, co nie było zamierzone, kolejny kwietniowy przypada w Wielki Piątek. Dlatego zapraszamy Was do „zadbania o serce” trochę wcześniej. Przed nami wyjątkowy czas. Kulminacja wszystkich dotychczasowych przygotowań- Triduum...

Słowo i Serce #9

Słowo i Serce #9

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów,...

Słowo i Serce #8

Słowo i Serce #8

Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: «Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim». Inni zaś mówili: «To jest Eliasz»; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod,...

Rozważania do medytacji

#8 Czy chcesz?

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą...

czytaj dalej

Skrzynka intencji