Twoje Słowo… Towarzyszy mi od zawsze. To z Niego i przez Nie się stałam. Mówisz do mnie więc jestem. Chcę Cię słuchać. Siadam więc w ciszy i nastawiam serca… Otwórz mi je, uczyń je czułym tak aby nie pomyliło Twojego Głosu z tysiącem innych nawoływań. Do Twojego Słowa daj mi przylgnąć, a Ono niech przylgnie do mnie. Niech zapadnie we mnie najgłębiej i niech mnie wypełni. Niech Twoje Słowo stanie się Ciałem we mnie. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał...

czytaj dalej